آموزش

در این قسمت مطالب آموزشی که به صورت سلسله مقالات برای شما عرضه‌ می‌شود، قابل ملاحظه است. آموزش برنامه‌ریزی خطی، مدلسازی اقتصادسنجی و مدلسازی سناریو پویا و ایستا را در این بخش می‌توانید ببینید.

1 مطلب موجود میباشد