برنامه‌ریزی خطی (LP)

مقالات، یادداشت‌ها و آموزش‌های مرتبط با برنامه ریزی خطی را از اینجا دنبال کنید. برنامه ریزی خطی گونه‌ای از حل مسائل بهینه‌سازی ریاضی است که در آن توابع دارای توان یک و به صورت خطی باشند. برنامه ریزی خطی در حل بسیاری از مسائل تخصیص منابع که در زندگی امروزی پیش آمده است کاربرد دارد.

2 مطلب موجود میباشد