برنامه ریزی خطی کارخانجات

در این قسمت مسائل و نمونه‌هایی از حل مسائل برنامه ریزی خطی کارخانجات را خواهید دید. عمده مشکلات کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی را می‌توان به وسیله‌ی برنامه ریزی خطی کارخانجات حل نمود.

0 مطلب موجود میباشد