برنامه ریزی خطی پتروشیمی

پتروشیمی‌ها همواره با مسائلی چون تولید بهینه، کاهش هزینه‌ها، افزایش تولیدات با ارزش افزوده بالا، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و … مواجه اند. بهترین روش برای حل اینگونه مسائل پتروشیمی‌ها استفاده از برنامه‌ریزی خطی است. در این قسمت به ارائه یادداشت‌هایی در حوزه‌ی برنامه ریزی خطی پتروشیمی خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید، اکومدل توانایی پیاده سازی برنامه ریزی خطی پتروشیمی را به وسیله‌ی اساتید و مدلسازان کارکشته دارد.

0 مطلب موجود میباشد