حمل و نقل شهری

حمل و نقل شهری یکی از مهمترین معضلات جوامع پیشرفته امروزی است. مدیریت بهینه و کارآی حمل و نقل شهری در دهه‌های اخیر به وسیله‌ی مدلسازی‌های ریاضی از جمله برنامه‌ریزی خطی امکان‌پذیر شده است. در این بخش، به ارائه مثالها‌یی از برنامه ریزی خطی حمل و نقل شهری خواهیم پرداخت. با اکومدل همراه باشید.

1 مطلب موجود میباشد