مقالات علمی پژوهشی

در این قسمت از وب‌سایت مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصادسنجی، مدلسازی اقتصادی، تحقیق در عملیات و برنامه ریزی صنعتی را ملاحظه خواهید کرد. با اکومدل همراه باشید.

7 مطلب موجود میباشد

مدل‌سازی اقتصادی و فنی بکارگیری بهینه از ذخیره‌سازهای انرژی در برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی

برای دانلود مقاله برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی ، اینجا کلیک نمایید. چکیده مقاله یکی از مسائلی که در سیستم‌های قدرت بسیار موردتوجه بهره‌برداران سیستم...
9 ماه پیش

بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم

دانلود مقاله برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید. مقاله ۲، دوره ۱۵، شماره ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۳۹-۶۷ نوع مقاله: مقاله...
9 ماه پیش