مقالات علمی پژوهشی

در این قسمت از وب‌سایت مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصادسنجی، مدلسازی اقتصادی، تحقیق در عملیات و برنامه ریزی صنعتی را ملاحظه خواهید کرد. با اکومدل همراه باشید.

7 مطلب موجود میباشد

مدل‌سازی اقتصادی و فنی بکارگیری بهینه از ذخیره‌سازهای انرژی در برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی

برای دانلود مقاله برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی ، اینجا کلیک نمایید. چکیده مقاله یکی از مسائلی که در سیستم‌های قدرت بسیار موردتوجه بهره‌برداران سیستم...
10 ماه پیش

بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم

دانلود مقاله برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید. مقاله ۲، دوره ۱۵، شماره ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۳۹-۶۷ نوع مقاله: مقاله...
10 ماه پیش