ویدئوها و آموزش‌های ویدئویی

در این بخش از وب‌سایت اکومدل، ویدئوهای مرتبط با مدلسازی اقتصادی و برنامه ریزی ریاضی برای شما فراهم شده است. این ویدئوها شامل ویدئوهای آموزشی، ویدئوهای خبری و تازه‌های مدلسازی و سایر ویدئوهای این حوزه می‌باشد.

2 مطلب موجود میباشد