برنامه ريزي بهينه پاسخگويي تقاضاي برق بر اساس مدل سازي اقتصادي تابع تقاضاي با کشش انعطاف پذير در ايران

2 سال پیش
برنامه ریزی انرژی

برای دانلود مقاله برنامه ريزي بهينه پاسخگويي تقاضاي برق بر اساس مدل سازي اقتصادي تابع تقاضاي با کشش انعطاف پذير در ايران از لینک زیر استفاده نمایید:

چکیده مقاله

تحقيقات وسيعي که در سال هاي اخير به سمت اجراي برنامه هاي پاسخگويي تقاضاي برقهدايت شده اند به دنبال کاهش قيمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزايش امنيت و بهبود نقدينگي بازار هستند. بر اين اساس، برنامه هاي پاسخگويي تقاضا به دو دسته اصلي «برنامه هاي تشويق محور» و «برنامه هاي زمان محور» تقسيم مي شوند. مدل اقتصادي تقاضاي پاسخگويي تشويق محور/ زمان محور بر اساس کشش قيمتي تقاضاي انعطاف پذير و تابع مطلوبيت مشترکين به دست مي آيد. تقاضاي مشترکين به علائم تصميم گيري متفاوتي از قبيل قيمت برق، سطح مشارکت مشترکين، ارزش مشوق ها و جريمه هاي تعيين شده در برنامه هاي پاسخگويي تقاضا بستگي دارد و با استفاده از مدل اقتصادي پيشنهادي، اين علائم با استفاده از نرم افزار MATLAB شبيه سازي شده و سپس عملکرد مدل پيشنهادي با استفاده از مطالعات عددي مشخصات بار شبکه در روز اوج مصرف ايران در سال ۱۳۸۷ بررسي شده است.

مشخصات مقاله

اقتصاد انرژي ايران (اقتصاد محيط زيست و انرژي)

تابستان ۱۳۹۳ , دوره ۳ , شماره ۱۱ ; از صفحه ۶۷ تا صفحه ۹۰ .

ايزدخواستي محمدجواد*, كي پور رضا, ايزدخواستي حجت

* دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه سمنان

برنامه هاي پاسخگويي تقاضا، کشش پذيري قيمتي انعطاف پذير، مدل اقتصادي، سطح مشارکت

لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب مصطفی رهنما
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بخش عمومی - علاقه‌مند به مباحث مدلسازی، برنامه ریزی خطی و ترکیب برنامه‌نویسی و اقتصاد هستم. سعی می‌کنم مباحثی کاربردی در اختیار شما قرار دهم.