مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)

2 سال پیش
مکانیابی اقتصادی

برای دانلود مقاله مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه) از لینک زیر استفاده نمایید:

چکیده مقاله

امروزه یکیازمهم‌ترینمشکلاتبنگاه­هاپیداکردنراه­حلیبرایکاهش هزینه­های حمل­ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه‌ی مدل‌های مکان­یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی­فروش دوره­گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه‌ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف­کننده‌ی باتجربه و بی­تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف­کننده‌ی با تجربه و بی­تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف­کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف‌کنندگان، قیمت­های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه‌ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه­های حمل­ونقل بنگاه ۱ (تولیدکننده‌ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک­تر شده و بنگاه ۲ (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد.

مشخصات مقاله

مجله تحقیقات اقتصادی

بهار ۱۳۹۷، دوره ۵۳، شماره ۱؛  صفحه ۴۵-۶۸

کیومرث شهبازی ۱؛ صلاح سلیمیان۲
۱دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
۲دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

C62 ,D50 ,D11, C02, L11

لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب مصطفی رهنما
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بخش عمومی - علاقه‌مند به مباحث مدلسازی، برنامه ریزی خطی و ترکیب برنامه‌نویسی و اقتصاد هستم. سعی می‌کنم مباحثی کاربردی در اختیار شما قرار دهم.